Danh sách Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Đức TP. HCM

Đại biểu Ban Chấp hành Hội đến chào Tổng Lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Conrad Cappell

Danh sách Ban Chấp hành Hội (Quyết định 362/ QĐ-UBND)