Danh sách Ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-ĐỨC TP.HCM

1. Chủ tịch: Trần Thành Long
2. PCT kiêm TTK: Dương Đình Bá
3. PCT: Nguyễn Hữu Thiện

Các Ủy viên BCH:

4. Huỳnh Ngọc Ẩn
5. Trần Minh Châu
6. Nguyễn Hữu Cường
7. Hoàng Cương
8. Phạm Đình Hùng
9. Hà Trương Mỹ
10. Nguyễn Thị Bích Phượng
11. Nguyễn Ngọc Thọ
12. Ngô Thị Châu Trinh
13. Vương Anh Tuấn
14. Phạm Đức Trọng
15. Trịnh Kim Vinh